Zahnpflege

25%
CP GABA GmbH
7,50 €*
Grundpreis: 0,30 €/g
27%
ratiopharm GmbH
5,08 €*
Grundpreis: 2,54 €/100 ml
5%
WELEDA AG
4,02 €*
Grundpreis: 0,05 €/ml
7%
WELEDA AG
5,56 €*
Grundpreis: 0,19 €/ml
5%
WELEDA AG
4,02 €*
Grundpreis: 0,05 €/ml
6%
Hager Pharma GmbH
2,82 €*
Grundpreis: 0,09 €/Stück
25%
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
7,89 €*
Grundpreis: 3,95 €/100 ml
20%
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
16,86 €*
Grundpreis: 2,81 €/100 ml
5%
WELEDA AG
4,68 €*
Grundpreis: 0,06 €/ml
1%
Cumdente GmbH
4,86 €*
Grundpreis: 0,06 €/ml
11%
WELEDA AG
6,43 €*
Grundpreis: 0,13 €/ml
25%
MEDA Pharma GmbH & Co.KG
7,50 €*
Grundpreis: 0,75 €/ml
7%
Sunstar Deutschland GmbH
2,46 €*
Grundpreis:
11%
Sunstar Deutschland GmbH
3,44 €*
Grundpreis: 3,44 €/Stück
CP GABA GmbH
nicht lieferbar
24%
STADA GmbH
10,67 €*
Grundpreis: 0,53 €/g
25%
STADA GmbH
7,13 €*
Grundpreis: 0,71 €/g
Werner Schmidt Pharma GmbH
34,95 €*
Grundpreis: 3,50 €/Stück
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
4,99 €*
Grundpreis: 0,07 €/ml
25%
STADA GmbH
7,47 €*
Grundpreis: 2,49 €/100 ml