Zahnpflege

18%
CP GABA GmbH
8,20 €*
Grundpreis: 0,33 €/g
20%
ratiopharm GmbH
5,56 €*
Grundpreis: 2,78 €/100 ml
WELEDA AG
4,25 €*
Grundpreis: 0,06 €/ml
WELEDA AG
5,95 €*
Grundpreis: 0,20 €/ml
WELEDA AG
4,25 €*
Grundpreis: 0,06 €/ml
Hager Pharma GmbH
2,99 €*
Grundpreis: 0,10 €/Stück
13%
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
18,44 €*
Grundpreis: 3,07 €/100 ml
3%
WELEDA AG
7,03 €*
Grundpreis: 0,14 €/ml
WELEDA AG
4,95 €*
Grundpreis: 0,07 €/ml
18%
STADA GmbH
7,80 €*
Grundpreis: 0,78 €/g
18%
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
8,63 €*
Grundpreis: 4,32 €/100 ml
Sunstar Deutschland GmbH
2,65 €*
Grundpreis:
2%
Sunstar Deutschland GmbH
3,76 €*
Grundpreis: 3,76 €/Stück
18%
MEDA Pharma GmbH & Co.KG
8,20 €*
Grundpreis: 0,82 €/ml
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
4,99 €*
Grundpreis: 0,07 €/ml
18%
STADA GmbH
8,17 €*
Grundpreis: 2,72 €/100 ml
18%
Johnson & Johnson GmbH (OTC)
8,61 €*
Grundpreis: 0,22 €/ml
18%
Chem. Fabrik Kreussler & Co. GmbH
6,91 €*
Grundpreis: 0,69 €/g
18%
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
9,13 €*
Grundpreis: 0,18 €/g
4%
Reckitt Benckiser Deutschland GmbH
3,85 €*
Grundpreis: 0,04 €/Stück