Zu Hause

5%
ratiopharm GmbH
5,20 €*
Grundpreis: 0,35 €/ml
15%
ratiopharm GmbH
16,95 €*
Grundpreis: 0,34 €/Stück
1 A Pharma GmbH
2,36 €*
Grundpreis: 0,24 €/Stück
1 A Pharma GmbH
9,45 €*
Grundpreis: 0,19 €/Stück
50%
ratiopharm GmbH
1,34 €*
Grundpreis: 0,07 €/Stück
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH GB Selbstmedikation /Consumer-Care
6,97 €*
Grundpreis: 0,35 €/Stück
HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG
13,90 €*
Grundpreis: 6,95 €/100g
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
25,41 €*
Grundpreis: 16,94 €/100g
4%
STADA GmbH
12,48 €*
Grundpreis: 0,52 €/Stück
Johnson & Johnson GmbH (OTC)
21,99 €*
Grundpreis: 0,44 €/Stück
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
21,21 €*
Grundpreis: 11,78 €/100g
2%
Johnson & Johnson GmbH (OTC)
11,27 €*
Grundpreis: 0,94 €/Stück
Merck Selbstmedikation GmbH
nicht lieferbar
Hexal AG
4,53 €*
Grundpreis: 0,45 €/Stück
2%
Bayer Vital GmbH
10,45 €*
Grundpreis: 0,52 €/ml
1%
Bayer Vital GmbH
13,84 €*
Grundpreis: 13,84 €/100g
Hexal AG
17,47 €*
Grundpreis: 0,35 €/Stück
2%
ratiopharm GmbH
9,25 €*
Grundpreis: 0,46 €/Stück
29%
Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG
12,49 €*
Grundpreis: 0,25 €/Stück
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH GB Selbstmedikation /Consumer-Care
18,98 €*
Grundpreis: 0,19 €/Stück