Zahnpflege

24%
MEDA Pharma GmbH & Co.KG
6,50 €*
Grundpreis: 0,22 €/ml
4%
WELEDA AG
4,76 €*
Grundpreis: 0,06 €/ml
4%
WELEDA AG
4,08 €*
Grundpreis: 0,05 €/ml
22%
STADA GmbH
10,85 €*
Grundpreis: 0,54 €/g
26%
ratiopharm GmbH
5,17 €*
Grundpreis: 2,59 €/100 ml
23%
CP GABA GmbH
7,63 €*
Grundpreis: 0,31 €/g
24%
Chem. Fabrik Kreussler & Co. GmbH
6,43 €*
Grundpreis: 0,64 €/g
24%
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
8,03 €*
Grundpreis: 4,02 €/100 ml
23%
MEDA Pharma GmbH & Co.KG
7,63 €*
Grundpreis: 0,76 €/ml
8%
CP GABA GmbH
8,20 €*
Grundpreis: 2,05 €/100 ml
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
4,99 €*
Grundpreis: 0,07 €/ml
Procter & Gamble GmbH
nicht lieferbar
Procter & Gamble GmbH
3,99 €*
Grundpreis: 0,10 €/ml
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
3,99 €*
Grundpreis: 0,05 €/ml
8%
CP GABA GmbH
3,64 €*
Grundpreis: 0,03 €/Stück
24%
ANGELINI Pharma Österreich GmbH
7,90 €*
Grundpreis: 3,29 €/100 ml
4%
WELEDA AG
4,08 €*
Grundpreis: 0,05 €/ml
24%
Johnson & Johnson GmbH (OTC)
8,01 €*
Grundpreis: 0,20 €/ml
24%
STADA GmbH
7,25 €*
Grundpreis: 0,73 €/g
7%
Dr. Theiss Naturwaren GmbH
3,36 €*
Grundpreis: 3,36 €/100 ml