Zu Hause

39%
ratiopharm GmbH
3,35 €*
Grundpreis: 0,22 €/ml
32%
Bayer Vital GmbH
7,25 €*
Grundpreis: 0,36 €/ml
32%
ratiopharm GmbH
12,50 €*
Grundpreis: 0,25 €/Stück
33%
1 A Pharma GmbH
6,00 €*
Grundpreis: 0,12 €/Stück
32%
Johnson & Johnson GmbH (OTC)
7,80 €*
Grundpreis: 0,65 €/Stück
38%
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH GB Selbstmedikation /Consumer-Care
4,30 €*
Grundpreis: 0,22 €/Stück
31%
HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG
9,60 €*
Grundpreis: 4,80 €/100g
30%
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
17,75 €*
Grundpreis: 11,83 €/100g
Merck Selbstmedikation GmbH
nicht lieferbar
32%
Hexal AG
3,10 €*
Grundpreis: 0,31 €/Stück
22%
Hexal AG
13,60 €*
Grundpreis: 0,27 €/Stück
35%
ratiopharm GmbH
1,75 €*
Grundpreis: 0,09 €/Stück
31%
Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG
12,15 €*
Grundpreis: 0,24 €/Stück
28%
Johnson & Johnson GmbH (OTC)
15,80 €*
Grundpreis: 0,32 €/Stück
28%
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH GB Selbstmedikation /Consumer-Care
13,75 €*
Grundpreis: 0,14 €/Stück
Bayer Vital GmbH
nicht lieferbar
32%
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
14,35 €*
Grundpreis: 7,97 €/100g
39%
1 A Pharma GmbH
1,45 €*
Grundpreis: 0,15 €/Stück
32%
ratiopharm GmbH
6,45 €*
Grundpreis: 0,32 €/Stück
25%
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
9,00 €*
Grundpreis: 0,18 €/g